Bài viết

thừa kế

Tư vấn pháp vấn về thừa kế

Đảm bảo quyền lợi khách hàng theo đúng qui định pháp luật trong mỗi quan hệ dân sự là một trong những dịch vụ tư vấn Văn Phòng Luật Sư Đa Kao. Do vậy, bên cạnh các hoạt động về tư vấn hôn nhân gia đình, tư vấn pháp luật về đất đai, tư vấn pháp luật về doanh nghiệp, tư vấn pháp luật kinh tế… thì tư vấn pháp luật về thừa kế là một dịch vụ mạnh của Văn Phòng Luật Sư Đa Kao.

thua-ke-theo-di-chuc_s629

Công dân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật, hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Công dân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình theo pháp luật, hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Dich vụ của Văn Phòng Luật Sư Đa Kao trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về thừa kế:

Tư vấn, soạn thảo di chúc;

Tư vấn các quy định chung của pháp luật về thừa kế;

Tư vấn thừa kế theo di chúc;

Tư vấn cách thanh toán và phân chia di sản thừa kế;

Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

Tư vấn các vấn đề liên quan đến di chúc- di sản- thừa kế khác.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : Ms Sương: 0909105111

  • Đăng ký nhận bản tinHỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

skype