Bài viết

TẠI SAO PHẢI ĐĂNG KÍ BẢO HỘ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

1.  Tại sao phải đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan?

Việc đăng kí bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan sẽ được pháp luật thừa nhận và bảo vệ sự toàn vẹn của các tác phẩm nghệ thuật, văn học và khoa học. Đây là một cơ sở pháp lý quan trọng để tác giả, chủ sở hữu  đấu tranh bảo vệ quyền khi bị các chủ thể khác sao chép, sữa chữa, cắt xén một cách trái phép. Sau khi được bảo hộ quyền tác giả, đây là cơ sở để các bên tham gia định giá, mua bán, góp vốn tác phẩm thuộc quyền sở hữu của tác giả và chủ sở hữu. vì vậy, việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan rất quan trọng. Do đó phải đăng kí bảo hộ quyền tác giả.

2.  Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc  bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan.

-  Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan  cho người nộp hồ sơ.

ĐĂNG KÍ QUYỀN TÁC GIẢ UY TÍN, NHANH GỌN. VUI LÒNG LIÊN HỆ

Chuyên viên pháp lý Đỗ Quốc Dũng

Sđt: 0763600068

Công ty Luật Đa Kao

48 Nguyễn Huy Tự, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

  • Đăng ký nhận bản tinHỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

skype