Bài viết

Người lao động có được đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động xác định thời hạn mà không có lý do không?

Người lao động có được đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động xác định thời hạn mà không có lý do không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Bộ Luật lao động năm 2019

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ

Như vậy, theo quy định trên, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động xác định thời hạn mà không cần lý do, tuy nhiên phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 30 ngày.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Để được tư vấn chi tiết hoặc Văn phòng Luật sư Đa Kao sẽ tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho Người Lao động hoặc người sử dụng lao động, Quý khách vui lòng liên hệ: Văn phòng Luật sư Đa Kao

48 Nguyễn Huy Tự, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM

ĐT: Ms. Thanh, 0784400357

Email: phaplydakao@gmail.com

  • Đăng ký nhận bản tinHỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

skype