Bài viết

tu van lap di chuc

Luật sư tư vấn lập di chúc để lại nhà đất hợp pháp_0938210606

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Người lập di chúc có các quyền sau:

-         Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

-         Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

-         Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

-         Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

-         Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Hiện pháp luật Việt Nam công nhận hai hình thức di chúc: Di chúc bằng văn bản (Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có công chứng; Di chúc bằng văn bản có chứng thực) và di chúc miệng.

Tuy nhiên chỉ trong trường hợp tính mạng bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì mới được lập di chúc miệng. Trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải lập di chúc thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ.

Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Những người sau đây không được làm người làm chứng:

-         Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

-         Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

-         Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải do người lập di chúc  tự viết và ký vào bản di chúc.

Để biết thêm thông tin về việc lập di chúc hợp pháp Quý khách vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn lập di chúc theo Hotline 19001979 số 2, Phone: 0938210606. Văn phòng Luật sư Đa Kao_48 Nguyễn Huy Tự, Đa Kao, Quận 1, TPHCM. Website: Luatsudakao.vn.

Xem thêm: >> Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế

>> Thủ tục cấp thẻ doanh nhân Apec (ABTC)

  • Đăng ký nhận bản tinHỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

skype