Bài viết

tu van luat

Lãi suất cho vay của ngân hàng vượt quá mức trần lãi suất theo quy định có vi phạm không?

Theo quy định Điều 468 Bộ Luật Dân sự 2015 thì bên vay và bên cho vay có thể thỏa thuận với nhau về mức lãi suất nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, tuy nhiên Luật loại trừ trường hợp Luật khác có liên quan quy định khác.

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 91 Luật các Tổ chức Tín Dụng 2010 thì:

“1. Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.

2. Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, mức lãi xuất khi vay ngân hàng hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỏa thuận của các bên chứ không bị giới hạn bởi mức trần 20%/năm của khoản tiền vay.

Điều này cũng được giải thích rõ tại khoản 3, Mục III Công Văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/04/2017.

Mọi thắc mắc về vấn đề lãi suất cho vay theo Hợp đồng tín dụng, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ: Tổng đài tư vấn pháp luật: 19001979 số 2, Hotline: 0938.210.606, Văn Phòng Luật sư Đa Kao_48 Nguyễn Huy Tự, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Website: Luatsudakao.vn.

Văn phòng Luật sư chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Đại diện Khách hàng đàm phán, tranh tụng tại Tòa án để thu hồi nợ xấu. Dịch vụ thu hồi nợ xấu của chúng tôi sẽ làm khách hàng hài lòng.

Xem thêm:

>> Giấy tờ nhà đất đnag thế chấp tại ngân hàng có được để lại di chúc

>> Luật sư tư vấn lập di chúc để lại nhà đất hợp pháp

>> Thủ tục cấp thẻ doanh nhân Apec

  • Đăng ký nhận bản tinHỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

skype