Bài viết

tu van luat

Lãi suất cho vay của ngân hàng vượt quá mức trần lãi suất theo quy định có vi phạm không?

Theo quy định Điều 468 Bộ Luật Dân sự 2015 thì bên vay và bên cho vay có thể thỏa thuận với nhau về mức lãi suất nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, tuy nhiên Luật loại trừ trường hợp Luật khác có liên quan quy định khác.

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 91 Luật các Tổ chức Tín Dụng 2010 thì:

“1. Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.

2. Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, mức lãi xuất khi vay ngân hàng hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỏa thuận của các bên chứ không bị giới hạn bởi mức trần 20%/năm của khoản tiền vay.

Điều này cũng được giải thích rõ tại khoản 3, Mục III Công Văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/04/2017.

Về lãi suất nợ gốc quá hạn, lãi suất chậm trả nợ lãi vẫn chịu sự Điều chỉnh của Bộ Luật dân Sự năm 2015, tuy nhiên những mức lãi suất này vẫn được tính căn cứ vào lãi suất cho vay ban đầu.

Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác.”

Như vậy, đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải các khoản sau:

- Nợ gốc còn lại

- Lãi suất nợ gốc trong hạn: Theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả.

- Lãi suất nợ gốc quá hạn: bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

- Lãi suất chậm trả nợ lãi (dân gian hay gọi là lãi mẹ đẻ lãi con): 10%/năm

Ngoài ra, theo Án Lệ số 08/2016/AL thì “kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm khách hàng vay còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng, các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay”.

Mọi thắc mắc về vấn đề lãi suất cho vay theo Hợp đồng tín dụng, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ: Tổng đài tư vấn pháp luật: 19001979 số 2, Hotline: 0938.210.606, Văn Phòng Luật sư Đa Kao_48 Nguyễn Huy Tự, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Website: Luatsudakao.vn.

Văn phòng Luật sư chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Đại diện Khách hàng đàm phán, tranh tụng tại Tòa án để thu hồi nợ xấu. Dịch vụ thu hồi nợ xấu của chúng tôi sẽ làm khách hàng hài lòng.

Xem thêm:

>> Giấy tờ nhà đất đnag thế chấp tại ngân hàng có được để lại di chúc

>> Luật sư tư vấn lập di chúc để lại nhà đất hợp pháp

>> Thủ tục cấp thẻ doanh nhân Apec

  • Đăng ký nhận bản tinHỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

skype