Bài viết

tu van luat

Giấy tờ nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng có được để lại di chúc

Theo quy định tại Điều 624 Bộ Luật Dân sự 2015 thì cá nhân có quyền lập di chúc để nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định về các điều kiện thực hiện quyền thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

  • Có Giấy chứng nhận
  • Đất không có tranh chấp;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy nếu đáp ứng các điều kiện trên mặc dù giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp tại ngân hàng thì chủ sở hữu quyền sử dụng đất vẫn có quyền lập di chúc để chuyển tài sản của mình với các nội dung:

  • Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;
  •  Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
  •  Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;
  • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;
  • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Văn phòng Luật sư Đa Kao_48 Nguyễn Huy Tự, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Website:Luatsudakao.vn, Hotline: 0938.210.606, tổng đài tư vấn pháp luật về thừa kế, hôn nhân gia đình 19001979 số 2 luôn sẵn sàng giải đáp vấn đề pháp lý mà quý khách quan tâm.

Luật sư tư vấn Di sản-Thừa kế

-         Phân chia di sản thừa kế

-         Khai nhận di sản thừa kế

-         Giải quyết tranh chấp thừa kế

-         Tư vấn pháp luật về tặng cho tài sản, chuyển quyền sở hữu…

-         Di chúc..

 Luật sư tư vấn pháp luật Hôn nhân và Gia đình

-         Tư vấn thủ tục kết hôn, ly hôn

-         Cấp dưỡng của cha mẹ cho con khi vợ, chồng ly hôn

-         Quyền nhận nuôi con khi vợ, chồng ly hôn

-         Tài sản riêng, tài sản chung của vợ chồng

-         Tranh chấp hôn nhân

-         Kết hôn có yếu tố nước ngoài

-         Ly hôn có yếu tố nước ngoài…

Luật sư tư vấn thẻ Apec

-         Thủ tục và điều kiện cấp thẻ Apec

-         Những lưu ý khi sử dụng thẻ Apec

-         Thủ tục cần biết khi mất thẻ Apec…

  • Đăng ký nhận bản tinHỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

skype