Bài viết

dịch-vụ-làm-thẻ-apec-giá-rẻ

ĐIỀU KIỆN LÀM THẺ APEC TẠI LONG AN

Việc xét cho phép sử dụng thẻ ABTC tại Long An được áp dụng đối với doanh nhân Việt Nam làm việc tại doanh nghiệp do UBND tỉnh Long An ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý (sau đây gọi chung là doanh nghiệp).

Quý doanh nhân tham khảo các văn bản pháp luật điều chỉnh:

>> Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC) ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

>> Quyết định 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC) ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

>> Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh Long An về việc quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

>> Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05/7/2016 hướng dẫn thực hiện quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

Theo đó điều kiện làm thẻ Apec tại Long An như sau:

I. Điều kiện đối với doanh nhân.

1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm;

Thành viên Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Giám đốc, Phó giám đốc các ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng;

Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, ngân hàng; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp hoặc chi nhánh ngân hàng.

2. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty;

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hợp tác xã hoặc liên hợp tác xã;

Kế toán trưởng, Trưởng phòng trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của các doanh nghiệp và các chức danh tương đương khác.

3. Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham gia các hoạt động của APEC

Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC;

Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của APEC;

Trưởng đại diện, Phó đại diện cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC.

II. Điều kiện đối với doanh nghiệp có doanh nhân được xét cho phép sử dụng thẻ ABTC (APEC):

  1. Có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ với các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC;
  2. Có năng lực sản xuất kinh doanh, khả năng hợp tác với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC; và (hoặc) thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC;
  3. Không nợ thuế đến thời điểm đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC và không bị xử lý về hành vi trốn thuế (tính từ hai năm gần nhất kể từ thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC).

Hãy liên hệ Dịch vụ làm thẻ Apec uy tín của chúng tôi để được trợ hỗ trợ nhiệt tình và sở hữu cho mình một chiếc thẻ Apec có thời hạn 5 năm đi được 19 nước (thay visa 19 nước).

Văn Phòng Luật Sư Đa Kao-48 Nguyễn Huy Tự, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM; DĐ 0938.210.606, 19001979 bấm phím 2. Website: Luatsudakao.vn, captheapec.com

  • Đăng ký nhận bản tinHỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

skype