Bài viết

Thủ-tục-từ-chối-nhận-di-sản-thừa-kế-sblaw-310x165

DI CHÚC KHÔNG CÔNG CHỨNG CÓ GIÁ TRỊ KHÔNG?

Di chúc là sự thể hiện ý chí cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Khác với các chế định về chuyển giao tài sản khác như hợp đồng mua bán, tặng cho, trao đổi tài sản… di chúc chỉ phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế – tức là kể từ thời điểm người để lại tài sản mất (Điều 643 Bộ luật Dân sự). Do điểm đặc thù trên, nên dễ phát sinh câu hỏi Liệu di chúc có phải là ý chí chính xác của người để lại di chúc không? Từ đó dẫn đến nhiều vụ trang chấp về yêu cầu hủy di chúc vì cho rằng đó là di chúc giả, di chúc không có giá trị pháp lý…

di chuc khong cong chung co gia tri khong

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cần tìm hiểu Điều 630 Bộ luật Dân sự quy định về di chúc hợp pháp. Cụ thể,

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Như vậy, nếu di chúc không được công chứng, chứng thực nhưng thỏa mãn điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 630 Bộ luật Dân sự thì được công nhận là di chúc hợp pháp, có giá trị pháp lý.

Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ Văn phòng Luật sư Đa Kao, địa chỉ: 48 Nguyễn Huy Tự, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh hoặc liên hệ số điện thoại 0901.197.009 (Hương).

  • Đăng ký nhận bản tinHỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

skype