Bài viết

Chia di sản thừa kế khi không có di chúc

Chia di sản thừa kế khi không có di chúc

Luật sư cho tôi hỏi: “Bố mẹ chồng tôi sinh được 6 người con, gồm 2 con trai (là A và B) và 4 con gái (là C, D, E và F), chồng tôi là con trai trưởng, hiện nay bố mẹ chồng tôi đang khoẻ tuy nhiên trí tuệ không còn minh mẫn nữa. Việc lập đi chúc coi như không thực hiện được.

Chồng tôi muốn giữ nguyên trạng thổ đất của bố mẹ tôi, không sang tên chia cho ai để sau này khi bố mẹ tôi về với tiên tổ sẽ làm nơi thờ cúng nhưng 5 Anh Chị Em trong gia đình muốn chia cho mỗi người một phần, E không muốn nhận di sản thì sau khi bố mẹ chồng tôi mất phần di sản này sẽ được chia như thế nào?. Xin cảm ơn luật sư”

Trước tiên thay mặt Văn phòng Luật Sư ĐaKao, chúng tôi xin gửi tới bạn

lời chào trân trọng và lời chúc thành công trong công việc.

Với những thông tin bạn cung cấp, bộ phận tư vấn pháp luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Người có quyền thừa kế được hưởng thừa kế di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật, được quy định tại Điều 609 Bộ luật dân sự, cụ thể:

“Điều 609. Quyền thừa kế

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.”

Như vậy, theo nhận định của bạn là ba mẹ bạn không thể lập được di chúc. Cho nên trong trường hợp này, di sản bố mẹ bạn để lại sau khi mất sẽ được phân chia theo pháp luật. Việc phân chia di sản theo pháp luật được quy định cụ thể tại Điều 649, Điều 650, Điều 651, Bộ luật dân sự như sau:

“Điều 649. Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.”

“Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.”

“Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, bạn ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Ngoài ra, Điều 620 Bộ luật dân sự duy định việc từ chối nhận di sản:

“Điều 620. Từ chối nhận di sản

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.”

Từ những căn cứ trên, phần di sản của ba mẹ bạn sẽ được chia thành 6 phần bằng nhau cho 6 người con, trong trường hợp E từ chối nhận di sản thì phần di sản được nhận của E sẽ chia đều cho những người thừa kế còn lại, và việc từ chối nhận di sản của E không nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Trên đây là nội dung tư vấn của bộ phận tư vấn pháp luật chúng tôi, hy vọng sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình.

Vui lòng liên hệ tổng đài 0938.210.606 hoặc gmail: ntmtien.hcmulaw@gmail.com để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất về thủ tục chia di sản thừa kế khi không có di chúc.

  • Đăng ký nhận bản tinHỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

skype