Bài viết

don-xin-mien-an-phi-jpeg-04122012014236-U1

ÁP PHÍ KHI CHIA DI SẢN THỪA KẾ

Hiện nay, các tranh chấp yêu cầu chia di sản thừa kế tại Tòa án khá nhiều, tuy nhiên,  đa số đương sự không biết hoặc không nắm rõ các quy định pháp luật về các phí, lệ phí phát sinh trong quá trình giải quyết như phí giám định, phí đo đạc, định giá… và đặc biệt là án phí. Qua bài viết này, mong rằng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về nghĩa vụ chịu án phí dân sự sở thẩm đối với vụ án liên quan chia di sản thừa kế được quy định tại Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về Mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Theo đó, “Đối với vụ án liên quan đến chia tài sản chung, di sản thừa kế thì nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm được xác định như sau:

a) Khi các bên đương sự không xác định được phần tài sản của mình hoặc mỗi người xác định phần tài sản của mình trong khối tài sản chung, phn di sản của mình trong khối di sản thừa kế là khác nhau và có một trong các bên yêu cầu Tòa án giải quyết chia tài sản chung, di sản thừa kế đó thì mỗi bên đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo mức tương ứng với giá trị phn tài sản mà họ được chia, được hưởng trong khối tài sản chung hoặc trong khối di sản thừa kế. Đối với phần Tòa án bác đơn yêu cầu thì người yêu cầu chia tài sản chung, di sn thừa kế không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Trường hợp Tòa án xác định tài sản chung, di sản thừa kế mà đương sự yêu cầu chia không phải là tài sản của họ thì đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch;

b) Trường hợp đương sự đề nghị chia tài sản chung, chia di sản thừa kế mà cần xem xét việc thực hiện nghĩa vụ về tài sản với bên thứ ba từ tài sản chung, di sản thừa kế đó thì:

Đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối vi phần tài sản họ được chia sau khi trừ đi giá trị tài sản thực hiện nghĩa vụ với bên thứ ba; các đương sự phải chịu một phn án phí ngang nhau đối với phần tài sản thực hiện nghĩa vụ với bên thứ ba theo quyết định của Tòa án.

Người thứ ba là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập hoặc có yêu cầu nhưng yêu cầu đó được Tòa án chấp nhận thì không phải chịu án phí đối với phần tài sản được nhận.

Người thứ ba có yêu cầu độc lập nhưng yêu cầu đó không được Tòa án chấp nhận phải chịu án phí dân sự có giá ngạch đối với phần yêu cầu không được chấp nhận”.

Nếu có bất cứ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi: Văn phòng Luật sư Đa Kao; Địa chỉ: 48 Nguyễn Huy Tự, P. Đa Kao, Q.1, Tp. HCM. DĐ: 0901.197.009 Tư vấn qua tổng đài trực tiếp: 19001979 – bấm phím 4.

  • Đăng ký nhận bản tinHỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ

skype